Sommer  Winter

Kontakt

Flims Laax Falera Reservation

Via Murschetg 17
CH-7032 Laax
Telefon +41 (0) 81 927 77 77
E-Mail reservation@laax.com

Gästeinformation

Via Nova 62
7017 Flims
Telefon +41 (0) 81 920 92 00
E-Mail info@flimslaaxfalera.ch


LAAX Reservation:
Tel.: +41 81 927 77 77

Gästeinformation:
Tel.: +41 81 920 92 00 

LAAX live